Arviointipalvelut

Lossi tuottaa moniammatillisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja, psykologin tutkimuksia sekä toimintaterapeutin arviointeja. Erityisosaamisalueitamme ovat mielenterveyden häiriöt ja neuropsykiatriset häiriöt. 

Moniammatillisessa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa tutkitaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Arviointi pitää sisällään psykologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, erikoislääkärin sekä tarvittaessa fysioterapeutin tutkimukset.

Arvioinnissa otetaan kantaa ajankohtaisen työ- ja toimintakyvyn lisäksi toimintakykyä mahdollisesti rajoittaviin tekijöihin, asiakkaan voimavaroihin, tarvittaessa opiskelu- tai uudelleenkouluttautumisen edellytyksiin sekä tehdään ehdotelma niistä kuntoutusmenetelmistä, joista asiakas hyötyisi toimintakyvyn parantamiseksi tai työkykyisyyden saavuttamisen tueksi. 

Psykologinen tutkimus voi olla suppea tai laaja kysymyksenasettelusta riippuen. Sillä voidaan selvitellä mm. asiakkaan työ- tai opiskelukykyä, psyykkistä tilannetta, persoonallisuuden piirteitä, kognitiivista toimintakykyä tai kognitiivisia osatoimintoja, esimerkiksi muistia.

Psykologin tutkimus antaa tietoa niin asiakkaan vahvuuksista kuin mahdollisista ongelma-alueista, ottaen kantaa sekä niiden luonteeseen, syihin ja taustatekijöihin että keinoihin, jotka auttavat asiakasta eteenpäin.

Toimintaterapeutin toteuttamassa tutkimuksessa pyritään muodostamaan kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan toiminnallisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Tietoa mm. toimintakokonaisuuksien hallinnasta, ajankäytöstä, sekä toimintavalmiuksista ja taidoista kerätään paitsi asiakasta haastatellen ja itsearviointien kautta, myös havainnoimalla asiakkaan toimintaa strukturoitujen menetelmien avulla.

Työkyvyn arvioinnissa kartoitetaan lisäksi mm. asiakkaan työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, työssä suoriutumista sekä työhistoriaa - tarvittaessa myös asiakkaan nykyistä työympäristöä ja työn vaatimuksia.

Neurosonic

Neurosonic Pro-tuoli lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä, jolla vaikutetaan autonomiseen hermostoon. Tuolissa on ohjelmia eri tehoalueilla ja niillä saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia: rentoutus, aktivointi ja palautus. Menetelmä sopii kaikenikäisille ja on turvallinen käyttää. 

Unen laatu
Neurosonic vaikuttaa kehon kautta rauhoittavasti autonomiseen hermostoon ja mieleen. Stressihormonien tuotanto vähenee, jolloin uneen liittyvät mekanismit palautuvat. Ihminen rauhoittuu ja nukahtaminen helpottuu. Yölliset heräämiset vähenevät ja unesta tulee laadukkaampaa sekä palauttavampaa.

Stressin lievitys
Neurosonic vaikuttaa tasapainottavasti suoraan autonomiseen hermostoon, erityisesti sympaattiseen toimintaan. Välittäjäainetoiminnassa tapahtuu positiivisia muutoksia ja hälytystilassa olevat hermoradat rauhoittuvat. Ihminen kokee vähemmän stressiperäistä oireilua, kuten ahdistusta.

Palautuminen
Neurosonic rentouttaa elimistön tehokkaasti. Palautumista tehostava hermostollinen vaikutus perustuu autonomisen hermoston toiminnan tasapainottumiseen. Samalla lihasten verenkierto ja aineenvaihdunta palautuvat ennalleen nopeammin.

Kivun lievitys
Värähtelyn voimakas vaikutus autonomiseen hermostoon auttaa kehoa korjaamaan itsensä. Hermoverkko rauhoittuu, nestekierto paranee ja kipu lievittyy.

Yksittäiset käynnit
Lyhyt 15€ (10-20min)
Pitkä 25€ (24-41min)

Lisäksi sarjakortteja ja hoitokokonaisuuksia. Kysy lisää!
Varaukset sähköpostilla lossi@lossi.fi tai lomakkeella.

Ryhmäkuntoutus

Toteutamme ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita erilaisten teemojen ympärille. Ryhmissä yhdistellään teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea.

Ryhmäkuntoutusta on tarjolla sekä tuetun asumisen asukkaille, että sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. 

Ryhmässä voidaan työstää esimerkiksi

  • sosiaalista jännittämistä,
  • ahdistuksen ja oireiden hallintaa,
  • sosiaalisia valmiuksia ja vuorovaikutustapoja,
  • oppimisen, muistin ja keskittymiskyvyn tehostamisen keinoja,
  • arjen hallintaa sekä
  • osallistumista mielekkääseen vapaa-ajan viettoon.

Tällä hetkellä sosiaalisena kuntoutuksena on mahdollista osallistua: 

  • Futisryhmään, maanantaisin klo 15-16 Porin Urheilutalolla, sekä
  • Kuvaryhmään, torstaisin klo 14.30-16.00 Lossin tiloissa.

Jos haluat sosiaaliseen kuntoutukseen, ole yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi tai Lossiin.