Tuettua asumista sekä arviointi- ja kuntoutuspalveluita tuoreella otteella.

PALVELUT

Lossi tarjoaa ihmisläheisiä, laadukkaita, moniammatillisia palveluita mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyen Satakunnan alueella.

OSAAJAT

Lossi kokoaa yhteen moniammatillista osaamista. Vastuuhenkilöinä toimivat psykologi ja toimintaterapeutti. Lisäksi asukkaiden ja asiakkaiden käytössä ovat psykiatriaan erikoistuvan lääkärin, kahden sairaanhoitajan, kahden sosionomin, lähihoitajan sekä kokemusasiantuntijoiden palvelut. Tarvittaessa hyödynnämme myös työterveyslääkärin ja sosiaalityöntekijän osaamista.

IDEOLOGIA

Käytämme työssämme näyttöön perustuvia, vaikuttavia menetelmiä. Ideologinen pohjamme rakentuu toipumisorientaation periaatteille. Työskentelyssämme hyödynnämme toiminnallisia, kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä ja neuropsykologisia menetelmiä.

Yrityksemme toimii yhteiskuntavastuullisia periaatteita noudattaen, suurin osa tuotosta ohjataan kehittämistoimintaan. Meille on 2020 myönnetty "Yhteiskunnallinen yritys" -merkki.

Meille on tärkeintä palveluidemme laatu ja vaikuttavuus
– intohimonamme on ideoida ja kehittää uutta!

Ajankohtaista

Sosionomiopiskelija Jonna on opinnäytetyössään tutkimassa Lossin asiakastyytyväisyyttä. Itse työ julkaistaan loppuvuonna 2024, mutta ennakkotietona tässä joitakin poimintoja kyselyistä.

63,6% vastanneista on "täysin samaa mieltä" siitä, että yksilölliset tarpeet otetaan Lossissa huomioon. 72,7% vastanneista on "täysin samaa mieltä" siitä, että Lossissa heidät kohdataan arvostavasti ja kunnioittavasti. Loput vastasivat näihin "jokseenkin samaa mieltä".

Asukkaiden läheisistä 54,5% oli erittäin tyytyväisiä siihen, miten Lossissa on kuultu ja otettu huomioon heidän jakamiaan tietoja ja mielipiteitä, loput vastanneista olivat siihen melko tyytyväisiä.

Kaiken kaikkiaan sekä asukkailta että läheisiltä saatu palaute oli positiivista. Moni oli vastannut myös avoimiin kysymyksiin ja sieltä saimme hyviä vinkkejä jatkoa ajatellen :) Tästä voit mennä katsomaan tarkemmin kyselyn tulokset. Ja tästä läheisten vastaukset kyselyyn.

Onko sinulla tarve lähettää tärkeitä papereita tai arkaluonteisia tietoja Lossiin? Meille voi lähettää SecMail - suojattua sähköpostia. Linkin löydät "Yhteystiedot" -välilehdeltä.

- Päivitetty 31.5.2024 -